Wijkvereniging Zevenbunder

Wijk Zevenbunder

Welkom op de site van de Zevenbunder-wijk in Wijnegem

U vindt hier informatie over de Wijk en haar geschiedenis, over de wijkvereniging, over het ontlenen van materiaal, het huren van het zaaltje en over de activiteiten die wij organiseren.

We hervatten stilaan onze bezigheden

Alle geplande activiteiten van het voorjaar zijn weggevallen. Voor de zomervakantie hadden we niks gepland, de eerstvolgende activiteit is de buurtbrunch in september.

Vanaf 1 juli kunnen we stilaan de zaal terug beginnen verhuren, met in acht nemen van de opgelegde regels. Zo mogen er nog maar maximaal 50 personen tegelijk in het zaaltje. Dit is de verantwoordelijkheid van de huurders, wij gaan er niet naast staan. 

Pas geverfd !

Ons zaaltje heeft een opfrissing gekregen! Alle muren en deuren zijn strak en netjes geschilderd, en de verlichting is volledig vernieuwd. Met dank aan ons gemeentebestuur voor de goede zorgen !


In onze wijk is er ook een actiegroep die zich om de leefbaarheid van onze wijk bekommert :

Zevenbunder Leefbaar vzw

Momenteel werken ze rond de site van de Molenhoeve, en de verkeersproblemen