Wijkvereniging Zevenbunder

Wijk Zevenbunder

Verhuurreglement voor Particulieren

Bestemming van de Zaal Zevenbunder

 • Het zaaltje wordt uitsluitend verhuurd aan inwoners van Wijnegem.  
 • Het zaaltje mag gebruikt worden als vergader- en recreatieruimte, voor bijeenkomsten, recepties en verenigings- of familiefeesten. 
 • Bals, fuiven of feesten waarbij uitgebreide muziekinstallaties gebruikt worden zijn verboden.
 • Doorverhuur aan derden is verboden.
 • De zaal is gelegen midden in een woonwijk, dus gelieve geen overlast te veroorzaken.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen, noch in de zaal, noch op de parking.

Kosten voor het huren van de zaal

 • De zaal voor één dag huren kost 110 euro, poetsen van de zaal inbegrepen. Leden van de Wijkvereniging betalen slechts 90 euro huur.
 • Elke huurder betaalt een BORGSOM van 140 euro: 40 euro cash bij het tekenen van het contract, de overige 100 euro bij het afhalen van de sleutel. Bij problemen, bv een vuil achtergelaten oven of toilet, afval niet meegenomen… zal de zaalbeheerder 50 euro aanrekenen per begonnen werkuur. Ook bij anullatie wordt 50 euro ingehouden.
 • Alle geschillen van huurders omtrent het inhouden van (een deel van) de borgsom, worden behandeld door iemand van het bestuur van de Wijkvereniging.
 • Daags na de activiteit maakt de zaalbeheerder een inventaris en afrekening. De huur, de verbruikte dranken, eventuele schade en verdwenen voorwerpen (aankoopwaarde) en het eventuele extra werk van de zaalbeheerder worden aangerekend.

Aanvangs- en sluitingsuur

 • De zaal is beschikbaar voor de huurders van 10.00 tot 24.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
 • Muziek mag vanaf 22.00 uur buiten niet meer hoorbaar zijn. Alle activiteiten buiten moeten vanaf dan in stilte verlopen. Gelieve ook bij het vertrek de stilte op de parking te bewaren.
 • Om 24.00 uur moeten alle activiteiten beëindigd worden. Tegen 1.00 uur moet alles opgeruimd zijn en de zaal verlaten.

Gebruik van de bar en de keuken

 • Er mag alleen drank verbruikt worden die Zevenbunder voorziet, uitgezonderd wijnen, aperitiefdranken, koffie en thee. In de koelkasten zijn dranken (water, fruitsappen, frisdranken, bieren) aanwezig die aangerekend worden volgens de prijslijst aan de bar.
 • De keuken, de bijkeuken en een grote koelkast/diepvries staan ter beschikking van de huurders.
 • Het gebruik van borden en bestek van Zevenbunder is niet toegestaan als er een traiteur of cateringfirma komt, om vermenging van het servies met dat van de traiteur te vermijden.
 • De percolator is enkel voor het bereiden van kokend water. Geen koffie of iets anders dan water in het toestel doen.
 • Iedere huurder brengt zelf keukenhanddoeken en vaatdoeken mee.

Algemeen

 • Alle gebreken die je bij aankomst in de zaal, of tijdens de huurperiode opmerkt, meld je zo spoedig mogelijk aan de zaalbeheerder.
 • De oprit naar het lokaal mag niet bereden worden (de paaltjes moeten blijven staan).
 • Het is niet toegestaan om een springkasteel in de tuin te plaatsen.
 • Flesjes drank en glazen mogen niet mee naar buiten.
 • De wijkvereniging heeft het recht om particuliere huurders te weigeren.
 • Het zaaltje is een openbare ruimte, dus geldt er een volledig rookverbod. Rokers, gelieve jullie peuken buiten op te ruimen.
 • Wijkvereniging Zevenbunder vzw is verzekerd door de verplichte uitbatings- en objectieve aansprakelijkheidsverzekering. Verzekering voor ongevallen is voor de huurder.

Opruim na gebruik

Wat we verwachten van de huurder vóór het verlaten van de zaal :

 • Alle gebruikte keukenspullen, glazen enzovoort afwassen en op hun plaats zetten.
 • Fornuizen en andere toestellen schoonmaken. Vooral de ovens niet vergeten.
 • Tafels en stoelen proper maken en terugplaatsen zoals ze stonden bij aankomst in de zaal.
 • Groente- en fruitafval in de groene container buiten.
 • Eén lege vuilniszak wordt voorzien. Extra vuilniszakken brengen de huurders zelf mee. De huurder voert alle afval zelf af, ook lege wijnflessen.
 • Eventuele versiering en aankleding moet volledig verwijderd worden, ook buiten.
 • Verwarming uitzetten, lichten doven, vensters, gordijnen en deuren sluiten.
 • Sleutel terugbezorgen zoals afgesproken met de zaalbeheerder.