Wijkvereniging Zevenbunder

Wijk Zevenbunder

Verhuurreglement voor Verenigingen

Algemene Bepalingen

 • Dit huurreglement geldt uitsluitend voor Wijnegemse verenigingen. Andere verenigingen komen niet in aanmerking om het zaaltje te gebruiken.  
 • Doorverhuur aan derden is verboden. 
 • Wijkvereniging Zevenbunder vzw is verzekerd door de verplichte uitbatings- en objectieve aansprakelijkheidsverzekering. Verzekering voor ongevallen is voor de vereniging.
 • Wijkvereniging Zevenbunder vzw is niet verantwoordelijk voor ongevallen, noch in de zaal, noch op de parking.

Huren in het Weekend

 • Voor een een zaterdag, een zondag of een feestdag betaalt een vereniging 70 euro per volledige dag. 
 • Een vereniging mag maximaal 4 keer per jaar de zaal in een weekend of op een feestdag huren. 
 • De hurende vereniging betaalt telkens een borg van 100 euro.
 • Een hurende vereniging mag zelf poetsen (zie verder) of laten poetsen door onze poetsdienst. Deze dienst kost 40 euro.
 • De zaal is beschikbaar van 10.00 tot 24.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
 • Muziek mag vanaf 22.00 uur buiten niet meer hoorbaar zijn. Alle activiteiten buiten moeten vanaf dan in stilte verlopen. 
 • Om 24.00 uur moeten alle activiteiten beëindigd zijn. Tegen 01.00 uur moet de opruim en de schoonmaak klaar zijn en de zaal verlaten. Graag in stilte afscheid nemen op de parking! 
 • Zelf poetsen houdt in: alles poetsen zodat de zaal terug even netjes is als je ze aangetroffen hebt: toestellen en fornuizen schoonmaken, aanrechten en toog met water en zeep poetsen, alle kastdeuren, muren en dergelijke die vuil geworden zijn afwassen, vloeren vegen en schuren, WC's en lavabo's grondig poetsen. 
 • Eén lege vuilniszak wordt voorzien. Extra vuilniszakken brengt de huurder zelf mee. De huurder voert alle afval zelf af, ook lege wijnflessen. 
 • Bij het verlaten van de zaal: verwarming uitzetten, lichten doven, vensters, gordijnen en deuren sluiten. 

Huren in de Week

 • Van maandag tot en met vrijdag betaalt een vereniging 15 euro huur per dagdeel: voormiddag (8.00 – 13.00 uur), namiddag (13.00 – 18.00 uur) of avond (18.00 – 24.00 uur)
 • Uitsluitend bij verhuur mét gebruik van de keuken betaalt de vereniging een borgsom van 100 euro.
 • Verenigingen die het ganse jaar een vast dagdeel in de week huren, betalen maximaal 10 keer de prijs van de gebruikte dagdelen per jaar. De borgsom moet maar eenmaal betaald worden, tenzij (een deel van) de borgsom werd ingehouden om gebreken te herstellen, dan moet die onmiddellijk aangevuld worden.
 • Op het einde van het gehuurde dagdeel moet de zaal netjes achtergelaten worden. Dat betekent: alles poetsen zodat de zaal terug zo netjes is als je ze aangetroffen hebt: toestellen en fornuizen schoonmaken, aanrechten en toog met water en zeep poetsen, alle kastdeuren, muren en dergelijke die vuil geworden zijn afwassen, vloeren vegen en schuren, WC's en lavabo's grondig poetsen.
 • Bij het verlaten van de zaal: verwarming uitzetten, lichten doven, vensters, gordijnen en deuren sluiten.

Gebruik van de bar en de keuken

 • Er mag alleen drank verbruikt worden die Zevenbunder voorziet, uitgezonderd Koffie, thee, wijnen en aperitiefdranken. In de koelkasten zijn dranken aanwezig die verkocht worden aan de verenigingen volgens de prijslijst aan de bar.
 • De vereniging mag aan haar leden een prijs naar keuze aanrekenen.
 • Voor de aanvang van de activiteit en na afloop ervan (de volgende ochtend) maakt de zaalbeheerder een inventaris op. De verbruikte dranken worden aangerekend.
 • Een vereniging die het ganse jaar op een vaste dag in de week huurt, geeft zelf haar verbruik door aan zaalbeheerder Walter.
 • Het gebruik van borden en bestek van Zevenbunder is niet toegestaan als er een traiteur of cateringfirma komt, om vermenging van het servies met dat van de traiteur te vermijden.
 • De percolator is enkel voor het bereiden van kokend water. Geen koffie of iets anders dan water in het toestel doen.
 • Iedere huurder brengt zelf keukenhanddoeken en vaatdoeken mee.

Algemeen geldende reglementen

 • Alle gebreken die je bij aankomst in de zaal, of tijdens de huurperiode opmerkt, meld je zo spoedig mogelijk aan zaalbeheerder Walter.
 • Gebruik van de borgsom: bij problemen, bv de zaal vuil achterlaten, zal de zaalbeheerder 50 euro aanrekenen per begonnen werkuur. Alle geschillen omtrent het inhouden van (een deel van) de borgsom, worden behandeld door iemand van het bestuur van de Wijkvereniging.
 • De oprit naar het lokaal mag niet bereden worden (de paaltjes moeten blijven staan).
 • Het is niet toegestaan om een springkasteel in de tuin te plaatsen.
 • Flesjes drank en glazen mogen niet mee naar buiten.
 • De wijkvereniging heeft het recht om verhuur aan verenigingen te weigeren.
 • Het zaaltje is een openbare ruimte, dus geldt er een volledig rookverbod. Rokers, gelieve jullie peuken buiten op te ruimen.
 • Sleutel na gebruik terugbezorgen zoals afgesproken met zaalbeheerder Walter.

Specifieke afspraken per vereniging zijn mogelijk.

Bedankt om goed voor de zaal te zorgen !