Wijkvereniging Zevenbunder

Wijk Zevenbunder

De wijkvereniging

Vereniging

Wijkvereniging "Zevenbunder" is een vereniging van inwoners uit de wijk Zevenbunder te Wijnegem. Bij de oprichting van de vereniging in 1954 (zie ookgeschiedenis) ging het enkel over de typische witte huizen van de kleine landeigendom. Ondertussen werd de wijk uitgebreid om ook de bewoners van andere type huizen mee te betrekken bij de wijkwerking. De wijk omvat nu de huizen die zich in de driehoek Stokerijstraat, Lindenlei en Kasteellei bevinden.

Doel

Als belangrijkste doel heeft de vereniging het organiseren vanactiviteiten om de bewoners van de wijk wat dichter bij elkaar te brengen. We beheren bovendien hetwijklokaal en stellen gratismateriaal ter beschikking van onze leden.

Statuten

In 2008 werden de originele statuten van 1954 aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving. In destatuten vind je o.m. het doel van de organisatie en informatie over de verkiezing van de bestuurders en hun ambtstermijn.

Sinds Maart 2019 ziet het bestuur er zo uit : 

Bestuur

Voorzitter

Mannu Wuyts, Kasteellei 116

of info@zevenbunder.org

Penningmeester

Erik Belleman, Kasteellei 110

03 290 69 05

Secretaris

Caroline Nuyens, Kasteellei 127

Bestuurslid

Jan Simoens, Kasteellei 115

Bestuurslid

Leen Baets, Kasteellei 84

Bestuurslid

Nick Karnas, Oud Strijderslaan 8

Bestuurslid

Koen Heyrman, Kasteellei 167

Erevoorzitter

Louis Vos, Stokerijstraat 56

Leden

Lid kan je worden door 10 euro te storten op rekeningnummer BE81 9730 6897 5724 van Wijkvereniging Zevenbunder met vermelding van je naam en adres. Stuur dan ook graag een mailtje naarhier.  Leden krijgen elk jaar rond de maand februari een overschrijving in de bus. Als lid kan je deelnemen aan onze activiteiten en gratis materiaal uitlenen. Ook heb je, per gezin, een stem tijdens de Algemene Vergadering, die jaarlijks in maart wordt gehouden. In 2021 hebben we zo'n 165 gezinnen die lid zijn.

Wij sturen ook graag mails om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Wil u mee op onze mailing-lijst staan : stuur dan ook een mailtje  naarhier.  Wij sturen enkel mails over onze activiteiten en we geven de adressen aan niemand door. 

Ook zin om mee in het bestuur van de wijk te komen? Neem contact op met onze voorzitter Mannu Wuyts, Kasteellei 116.

Of gewoon zin om mee te helpen tijdens wijkactiviteiten of om zelf iets te organiseren met onze steun? Laat het ons weten opOnze Mail

Oud-bewoners van de wijk

We proberen eens per jaar een zondagnamiddag te organiseren, waarop iedereen van de wijk welkom is, maar ook alle oud-bewoners en sympathisanten. 
Wil je daar graag van op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mailtje naaroudbewoners@zevenbunder.org en dan zetten we je in onze adressenlijst